Portes basculants a Barcelona

Instal·lació, reparació i manteniment de portes basculants a Barcelona

Portes basculants a Barcelona

La porta basculant és ideal per les entrades de vehicles en instal·lacions amb alta densitat de pas o quan es requereix una porta que ocupi un espai més reduït. Consta d’una única fulla de porta galvanitzada, moguda per braços elevadors laterals amb ressorts de compensació.

Instal·lem i reparem portes basculants a Barcelona

La seguretat i el compliment de les normatives actuals és primordial per Electroparking i per això totes les nostres portes basculants inclouen, de fàbrica, un sistema anticaiguda i antiatrapament segons la norma UNE EN-13241-1.

A més, totes les nostres portes es poden automatitzar amb sistemes hidràulics o electromecànics, depenent de l’ús al qual es destinen.